CONSELLS PARROQUIALS

Aquest passat dijous es va reunir el Consell de la parròquia de la Sagrada Família; els propers dimarts, 27, i divendres,30, es reuniran respectivament els Consells parroquials de sant Pere i del Bon Pastor.