PREGÀRIA VOCACIONAL

Divendres que ve, dia 7, hora de pregària per les vocacions, de 5 a 6 de la tarda, a la capella de la comunitat de religioses de Sant Josep. A les 18’30, al mateix lloc, pregària d’Adoració al Santíssim. Obert a tothom.