VERS LA NOVA UNITAT PASTORAL A FIGUERES

Tal com ja es va anunciar la setmana passada en aquest Full, a partir de mitjan setembre s’iniciarà una nova unitat pastoral a Figueres.
El bisbe Francesc va venir a explicar-ho a la reunió del Consell Interparroquial de Figueres el passat 15 de juny.
La manca de vocacions presbiterals i el creixement de responsabilitats laïcals condueix a una aposta de futur pensada en clau de conjunt. Aquesta visió global no suprimeix la vida de les parròquies i comunitats, sinó que la vol potenciar i ampliar en bé de tota la ciutat i arxiprestat, per damunt de les circumscripcions territorials.


El fet que només hi pugui haver un sol rector per les parròquies és una crida a reforçar el sentit de coresponsabilitat per part dels membres de les comunitats. L’equip motor del Consell Interparroquial procurarà presentar propostes operatives, de manera que cap comunitat se senti desatesa. Per això és d’esperar que a l’hora de redistribuir serveis cada parròquia sabrà pensar en les altres comunitats germanes. Això afectarà tant les parròquies perifèriques com les centrals.
Caldrà activar i potenciar tots els projectes, vigents o nous, parroquials i interparroquials, que ajudin a la vitalitat del conjunt i que ens impulsin a la missió. És important l’esperit missioner, ja que l’Església, com insisteix el Papa Francesc, no pot ser autoreferencial, sinó oberta i present en la societat com el llevat a la massa.
No partim pas de zero; ja hi ha diverses activitats que són interparroquials i els mossens ens ajudem des de fa temps en diverses tasques més enllà dels límits parroquials.
També serà positiva i necessària una altra finalitat de la unitat pastoral: que els pocs preveres de la ciutat i de l’arxiprestat puguin trobar-se regularment, a la rectoria de Sant Pere, per dinar junts, ajudar-se i coordinar les tasques.
S’està a l’espera de saber el nom del prevere que vindrà a ajudar com a adscrit a la nova unitat pastoral.

No deixem d’encomanar al Senyor aquest nou repte per a la nostra Església.