EL PARE MULET, DE BAIXA

Per motius d’edat i de salut, el Pare Josep Mulet, ha acabat les forces per seguir la seva tasca entre nosaltres.
Ell, que en aquests darrers vuit any ha col·laborat molt, sobretot, en les misses a les parròquies de Sant Pere, Sagrada Família, Bon Pastor, Llers i Pont de Molins, així com a La Marca de l’Ham i a Vilatenim, fa ja algunes setmanes que està més sovint a Barcelona que a Figueres, per causa de la seva insuficiència cardíaca.
Aquestes darreres setmanes ens ha ajudat el pare Manel, també Pare Paül, que ha vingut expressament de Barcelona, i a qui volem fer-li arribar el més sincer agraïment.
Mantinguem la nostra pregària pel Pare Mulet, que tant s’ha fet estimar, i que com ell mateix diu: “Aquests anys a Figueres han estat una segona joventut, fent un servei a les parròquies, cosa que abans no havia pogut fer”.