NOVA UNITAT PASTORAL A FIGUERES

A mitjan setembre s’iniciarà la nova unitat pastoral a Figueres. El Consell Interparroquial està preparant l’organització de serveis per atendre les parròquies, comptant amb l’escassedat de preveres i la corresponsabilitat dels seglars. Tot plegat es presentarà el proper mes de setembre.
El nou mossèn que vindrà per ajudar-nos, com a coadjutor de totes les parròquies, és Mn. Manel Valls, que prové de l’arquebisbat de Barcelona. El recordareu perquè durant més de vint anys va ser el qui va oficiar la missa dels diumenges al matí per la televisió, TV2, adreçada sobretot als malalts. Ell s’instal·larà al pis de la Immaculada que deixarà lliure Mn.Miquel-Àngel, el qual passarà a viure a la rectoria de Sant Pere com a rector de les parròquies de la unitat pastoral, que són les següents: Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou de Figueres; Vilatenim, Vila-sacra, Llers, Pont de Molins, Fortià i Riumors.